De Stichting Dr. O. Noordmans geeft de reeks Noordmans Cahier. Studies bij het werk van Dr. O. Noordmans uit. Daarin zijn de bijdragen van de studiedagen opgenomen. Hieronder de titels van de cahiers die tot nu toe verschenen zijn. Tussen haakjes staan de jaartallen van de studiedagen.

 

Van een aantal uitgaven zijn nog exemplaren verkrijgbaar bij de Stichting Dr. O. Noordmans.

 

1. De actualiteit van Noordmans’denken over kerk en staat (2000)

2. Soberheid en nieuwe economie in het spoor van O. Noordmans (2001)

3. God ter sprake. Noordmans over taal en geloof (2002)

4. Een gescheurde klok. Noordmans over het predikantschap (2003)

5. ‘De wereld is geen pannekoek’ Waarheid en methode bij O. Noordmans (2004)

6. Noordmans en de ziel van Europa (2005) 

De studiedag van 2006 was geïntegreerd in een tweedaags congres over Augustinus en Noordmans in Kampen. Daarvan is een bundel uitgegeven onder de titel Augustinus en Noordmans. Twee denkers in de spanning van moderniteit en postmoderniteit, Kampen 2007.

7. Het debat Noordmans – van der Leeuw (2007)

8. Noordmans en van Ruler over cultuur en koninkrijk (2008)

9. De wereld draait door? Calvijn, Noordmans en de seculiere samenleving (2009)

10. Een theologie van de hoop voor de 21e eeuw. Noordmans over eschatologie en ethiek (2010)

11. Over God spreken in de schaduw van het lijden. Noordmans’ Herschepping als bijdrage aan een geloofsleer voor onze tijd (2011)

12. Noordmans en de actualiteit van het geweten (2012)

13. Scheppen als (onder-)scheiden. Noordmans’ scheppingsbegrip als opmaat naar een nieuw theologiseren.(2013)

14. Religie zinder God? Noordmans herlezen in een actuele discussie over goddelijke presentie en liturgische praktijken (2014)

15. De ongemakkelijke vreemde, Noordmans’ denken over vreemdelingschap, werkend in het licht van huidig postmodern denken over de secularisering van het vreemde/de vreemdeling (2015)

16. Kerk en toekomst (2016)

17. Het geloof is een onrustig ding (2017)

18. Als ziende de Onzienlijke (2018)

19. Creatieve verbeelding als kritische theologie (2019)

De stichting geeft ook elk jaar een Nieuwsbrief uit. Van de meeste cahiers en nieuwsbrieven zijn nog exemplaren te verkrijgen bij de penningmeester. Hij beschikt ook over exemplaren van een aantal delen van Noordmans’ Verzamelde Werken.