NOORDMANS STUDIEDAG 2012

Woensdag 30 mei

Bergkerk Amersfoort

Noordmans en de actualiteit van het geweten

Sprekers:

- Dr. Peter Verbaan, predikant PKN te Ermelo

- Dr. Ad Verbrugge, universitair hoofddocent sociale en culturele filosofie Vrije Universiteit Amsterdam

 

In publieke debatten en maatschappelijke gebeurtenissen duikt regelmatig de vraag op naar de actuele betekenis van het geweten. In de medische ethiek bijvoorbeeld rond vragen bij levensbeëindiging, op economisch terrein bij het pleit voor duurzaamheid en kleinschaligheid: het groene geweten. Het geweten speelt een rol waar mensen proberen de situatie waarin ze terecht gekomen zijn, te begrijpen en daarnaar te handelen. Wat is dat voor een rol? Wat is het geweten? Hoe functioneert het? Heeft het enkel te maken met onderscheiden tussen goed en kwaad of is de betekenis ervan verstrekkender? Lange tijd domineerde de christelijke visie op het geweten als de plaats waar de christen zijn handelwijze toetst. In het kielzog van secularisering, rationalisering en psychologisering zijn veel mensen over geweten gaan denken als gevoel of besef van authenticiteit.

Wat zou een theologisch begrip van ‘geweten’ kunnen inhouden en wat heeft dat dan te bieden in onze discussies van alledag?

Op deze studiedag bevragen we daarop het werk van de Nederlandse theoloog dr. O. Noordmans (1871-1956).

‘Het geweten’ was een belangrijk thema in de stroming van de ethische theologie waartoe Noordmans behoorde. Noordmans’ visie op het geweten is intrigerend omdat hij het eerder antropologisch dan ethisch benadert. Dr. Peter Verbaan nam het vorig jaar in zijn dissertatie op voor een rehabilitatie van een theologisch gewetensbegrip. Op deze studiedag beluistert hij het werk van dr. O. Noordmans op dit thema. Aan dr. Ad Verbrugge, bekend van zijn bijdragen over cultuurfilosofische thema’s, zijn enkele teksten van Noordmans voorgelegd met de vraag deze te peilen op hun zeggingskracht voor het huidige debat over het geweten.

Voor de middag zijn workshops gepland waar enkele inleiders met de deelnemers teksten van Noordmans lezen met betrekking tot het thema. Dit zal uitlopen op een korte, plenaire discussie.

Permanente educatie Protestantse Kerk in Nederland

De studiedag is erkend binnen de vrije ruimte van de permanente educatie voor 0.25 PE-punt. Van degenen die daar gebruik van willen maken, wordt verwacht dat zij het artikel 'Het geweten' (deel 6 van Noordmans' Verzamelde Werken, p. 466-476) bestudeerd hebben.

Aanmelding

Het dagprogramma start om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie. Na het ochtendprogramma is er een kort intermezzoprogramma, voorafgaand aan de lunch.

De kosten voor deelname bedragen voor donateurs € 20,--, voor niet-donateurs € 40,--, voor studenten € 10,-- (inclusief lunch). De kosten kunt u op de dag zelf betalen.

Te zijner tijd ontvangen de donateurs van de Stichting Dr. O. Noordmans de lezingen in druk in een nieuw Noordmans Cahier.

Aanmelding kan per e-mail bij de secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; of telefonisch: 0548-655635. Nadere informatie is ook verkrijgbaar bij de voorzitter, dr. A. van der Kooi: tel. 038-3325274; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..