Noordmans-orgelconcert

door Dick Sanderman

 

op donderdag 2 augustus 2018 om 20.00 uur

in de Martinikerk te Easterein

Op donderdag 2 augustus 2018 verzorgt de vermaarde organist Dick Sanderman een concert op het uit 1870 daterende Hardorff-orgel in de Martinikerk te Easterein (Oosterend). Uitgangspunt voor het concert is wat de Friese kerkvader dr. O. Noordmans, die in 1871 in Easterein geboren werd, in algemene zin over het orgel en in specifieke zin over zijn eigen huisorgel geschreven heeft.

Op het programma staan onder andere ‘Praeludium en Fuga in A-moll’ van Johann Sebastian Bach, enkele bewerkingen van Psalm 24 en een improvisatie over Psalm 21. 

  • Noordmans schreef in een artikel: ‘In de nu zo gehavende grote kerk te Arnhem hoorde ik eens grootmeester De Wolf Bachs Praeludium en Fuga in A-moll spelen. Toen de aartsengelen hun bazuinen van de mond hadden genomen en er in de laatste maten alleen nog wat schel gepijp van hemelse kinderen overbleef, werden op het pedaal twee, door een volle maat gescheiden diepe bastonen hoorbaar. Ik heb in mijn leven niets gehoord wat mij zo de sensatie gaf van met het oor waarneembare voetstappen Gods. Toen Hij was binnengekomen ontstond een heilig zwijgen.’
  • De meditatie ‘Gods poorten’, titel van de gelijknamige bundel van Noordmans, begint met een jeugdherinnering over het memoriseren van Psalm 24 onderweg naar school.
  • In een brief schreef een vriend van Noordmans over het huisorgel: ‘Bij dit orgel hebben wij samen veel gezongen (…) als slot bijna altijd psalm 21, de koningspsalm:

O, Heer de Koning is verheugd

Om uw geducht vermogen.

Uw heil zweeft hem voor d’ogen

En wat met blijde zielevreugd

Zal Hij door al uw daan

Verrukt ten reie gaan.

 

Aan de bijeenkomst wordt medewerking verleend door dr. Jan Dirk Wassenaar. Hij zal iets vertellen over ‘Noordmans en het orgel’ en enkele meditatieve fragmenten uit het oeuvre van Noordmans voorlezen.

Het Noordmans-orgelconcert: een bijzondere bijdrage aan Culturele Hoofdstad van Europa Leeuwarden-Fryslân 2018.

Voorafgaande aan het concert, van 19.15 tot 19.45 uur, zal André Vink, koster van de Martinikerk te Easterein en auteur van een lijvig boek over de geschiedenis van de kerk, een inleiding houden over het beroemde middeleeuwse doksaal.

Datum: donderdag 2 augustus 2018

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Martinikerk, Tsjerkebuorren 2, 8734 GX  Easterein

Toegangsprijs: 5 euro

 

Dick Sanderman is organist van de protestantse gemeenten in Rijssen en Hellendoorn. In het dagelijks leven werkt hij als directeur aan de Muziekschool in Rijssen; tevens is hij stadsorganist van de gemeente Rijssen-Holten. Regelmatig publiceert hij over kerkmuzikale onderwerpen. Daarnaast is hij zeer actief als componist van koraalmuziek voor orgel. Hij was betrokken bij de totstandkoming van Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk en Weerklank.

Dr. Jan Dirk Wassenaar is als predikant verbonden aan de protestantse gemeente Hellendoorn. In 1999 promoveerde hij op het proefschrift Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader. In 2007 publiceerde hij Met het oor waarneembare voetstappen Gods. Dr. O. Noordmans en prof.dr. G. van der Leeuw over het orgel en de organist.