Noordmans Studiedag 2017

Donderdag 8 juni

PThU (VU Amsterdam)

Thema: ‘Het geloof is een onrustig ding.’ Over de doorwerking van Luther in het theologiseren van O. Noordmans

Sprekers:

  • dr. Eelco van der Veer, predikant PKN te Ferwert en Lutherdeskundige.
  • prof.dr. Rinse Reeling Brouwer (bijz. hoogleraar theologische hermeneutiek van de bijbel [PThU Amsterdam] en universitair hoofddocent theologiegeschiedenis [PThU Groningen]).

2017 is het jaar van het herdenken van de grote reformator Maarten Luther.

Voor het denken over Luther in protestants Nederland is het gedachtengoed van Oepke Noordmans een belangrijk ijkpunt. Noordmans – afkomstig uit de zgn. ethische theologie – voelde zich vooral ‘gereformeerd’. Maar juist als zodanig zette Luthers denken de kernpunten voor Noordmans steeds op scherp.

Men herkent dat bijvoorbeeld in Noordmans’ nadruk op het persoonlijke, op geleefd geloof en op de vrijheid van de menselijke persoon in de geschiedenis. Noordmans’ Lutheruitleg ligt gefundeerd in zijn paulinische theologie waarin het steeds gaat om de presentie van God in de uiterste concreetheid van ons bestaan. Het is Luther die Noordmans helpt de radicaliteit van de christelijke religie te onderkennen die als een kritisch moment werkzaam is in de humaniteit.

Op deze studiedag zoeken we naar het onderscheidende van Noordmans’ Lutherinterpretatie en de betekenis daarvan voor onze huidige theologische bezinning op het erfgoed van de reformator.

Dr. Van der Veer schreef een dissertatie over de reikwijdte van Luthers theologia crucis onder de titel Cruciale verborgenheid (1992). Hij zal de aanwezigen gidsen door het geheel van Noordmans’ werk op zoek naar de hoofdaccenten in diens omgang met Luther.

Professor dr. Reeling Brouwer zal vanuit zijn deskundigheid als theologie-historicus Noordmans’ opvattingen in breder theologie-historisch perspectief plaatsen en betrekt daarbij hedendaagse denkers over Luther.

 

Workshops

Deel van het middagprogramma zijn workshops waar de inleiders met de deelnemers in gesprek gaan over hun lezing, in relatie tot enkele teksten van Noordmans.

 

Deelname en opgave

Het dagprogramma start om 10.30 uur en duurt tot circa 16.00 uur. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie. Na het ochtendprogramma is er een kort intermezzoprogramma, voorafgaand aan de lunch.

De kosten voor deelname bedragen voor donateurs € 20,-, voor niet-donateurs € 40,-, voor studenten € 10,- (incl. lunch). De kosten kunt u op de dag zelf betalen.

Te zijner tijd ontvangen de donateurs van de Stichting dr. O. Noordmans de lezingen in druk in een nieuw Noordmans Cahier.

Aanmelding kan per e-mail bij de secretaris:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch: 0548-655635. Nadere informatie is ook te krijgen bij de voorzitter, dr. A. van der Kooi, tel. 038-3325274; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..