NOORDMANS STUDIEDAG 2014

donderdag 5 juni

PThU (VU Amsterdam)

 

Thema: Religie zonder God? Noordmans herlezen in een actuele discussie over goddelijke presentie en liturgische praktijken

 

Sprekers:

* Dr. Karel Blei, theoloog en emeritus predikant PKN

* Prof. dr. Ger Groot, bijzonder hoogleraar filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair hoofddocent filosofische antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

* Prof. dr. Rick Benjamins, universitair docent dogmatiek PThU en hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP aan de Rijksuniversiteit Groningen

 

De titel van deze studiedag bevat een prikkelende vraag: of je in viering en gebed aan religie kunt doen zonder daar meteen een persoonlijke God in te betrekken. Over deze actuele vraag is in de twintigste eeuw veel en diep nagedacht. Ook door O. Noordmans, die met andere theologen zoals K. Barth nadruk legde op het volstrekt anders-zijn, ja het volstrekt onbekend-zijn van God. God is een verborgen God. Hij is incognito, gaat verrassend anders dan men verwachten zou door de wereld. En wat betekent dat voor de liturgische praktijk van de kerk? Onlangs kwam deze vraag terug in een bijdrage van Ger Groot aan de discussie over ‘religie zonder God’. Ger Groot noemt zich atheïst; niettemin heeft hij goede woorden over voor het kerkelijk ritueel, en wil hij ook niet vergeten dat de naam van God verwijst naar een kritische dimensie in ons leven, die mensen op tal van momenten de weg heeft gewezen.

Op deze studiedag over Noordmans’ theologie willen wij het thema verder verkennen en zo mogelijk uitdiepen. We kiezen drie invalshoeken die samen richting geven aan de vraag: religie zonder God.

 

Ten eerste: O. Noordmans en diens visie op het ‘anders zijn’ van God en hoe dit doorkomt in de liturgie. Noordmans distantieerde zich van opvattingen van liturgie waar de presentie van God verondersteld is. Karel Blei, lid van de Noordmans-Stichting en schrijver van onder meer een inleidend boek over Noordmans, zal hier onze gids zijn.

Ten tweede: Ger Groot, religie zonder God? Hem worden enkele teksten van Noordmans voorgelegd. Is de positie van Noordmans herkenbaar? Waardering en kritiek.

Ten derde: Rick Benjamins: religie zonder God? Benjamins brengt de discussie in historisch perspectief en bespreekt de ontwikkeling van theologie naar een post-theïstische positie.

 

Workshops

Deel van het middagprogramma zijn workshops waar enkele inleiders met de deelnemers in gesprek gaan over de thematiek vanuit hun eigen expertise en in relatie tot een tekstfragment.

 

Deelname en opgave

Het dagprogramma start om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie. Na het ochtendprogramma is er een kort intermezzoprogramma, voorafgaand aan de lunch.

De kosten voor deelname bedragen voor donateurs € 20,-, voor niet-donateurs € 40,-, voor studenten € 10,- (incl. lunch). De kosten kunt u op de dag zelf betalen.

Te zijner tijd ontvangen de donateurs van de Stichting dr. O. Noordmans de lezingen in druk in een nieuw Noordmans Cahier.

De studiedag is voor 0,25 punt erkend binnen de vrije ruimte in het kader van de Permanente Educatie voor predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland. Aanmelding kan per e-mail bij de secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; of telefonisch: 0548-655635. Nadere informatie is ook te krijgen bij de voorzitter, dr. A. van der Kooi, tel. 038-3325274; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.