NOORDMANS STUDIEDAG 2013

donderdag 16 mei
PThU (VU Amsterdam)

Thema: Scheppen als (onder-)scheiden: Noordmans’ scheppingsbegrip als opmaat naar een nieuw theologiseren

Sprekers:
- Dr. Akke van der Kooi, universitair docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen
- Prof.dr. Ellen van Wolde, hoogleraar Bronteksten Jodendom en Christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen


De jaren van 1920 tot 1930 worden in de Noordmans-literatuur veelal beschouwd als de formatieve periode van Noordmans’ theologie. In 1930 verschijnt een bundel onder de opvallende titel Geestelijke perspectieven. Context van de hierin ontwikkelde theologie is de totalitaire en nihilistische ideologie van het fascisme en communisme van die tijd. In deze periode slaat Noordmans een nieuwe weg van theologiseren in die bepaald wordt door het zgn. kritische scheppingsbegrip. Beroemd is zijn statement: Scheppen is scheiden. Welke theologische innovatie lag daarin besloten? Wat houdt theologisch denken in termen van scheiden in? En welke notie van God komt hierin mee? Dr. Akke van der Kooi, voorzitter van de Noordmans-Stichting, zal als Noordmans-kenner op deze studiedag hierover een hypothese voorleggen en die aan de hand van teksten van Noordmans uit met name de jaren ’20 en ’30 nader ontvouwen. Aan prof.dr. Ellen van Wolde, die als hoogleraar Bronteksten Jodendom en Christendom aandacht getrokken heeft met haar visie op het bijbels scheppingsbegrip in termen van scheiden, zijn enkele meditaties van Noordmans voorgelegd, waarop zij vanuit haar expertise zal reageren. In de (augustiniaans geïnspireerde) denkvorm van Noordmans ligt in het ‘geschapen zijn’ van al wat is een kritisch te verstane zin. Dat vraagt om een theologie die mensen leert onderscheiden in plaats van hen een stapeling van waarheden te bieden, en raakt als zodanig aan Van Wolde’s observaties in onder meer het bijbelboek Job waar Gods antwoord aan Job een andere blik op de werkelijkheid opent en waar Gods wijsheid diversiteit impliceert in plaats van één absolute waarheid.

Workshops
Voor de middag zijn workshops gepland waar enkele inleiders met de deelnemers in gesprek gaan over de thematiek vanuit hun eigen expertise en in relatie tot een tekstfragment.

Deelname en opgave
Het dagprogramma start om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie. Na het ochtendprogramma is er een kort intermezzoprogramma, voorafgaand aan de lunch.
De kosten voor deelname bedragen voor donateurs € 20,-, voor niet-donateurs € 40,-, voor studenten € 10,- (incl. lunch). De kosten kunt u op de dag zelf betalen.
Te zijner tijd ontvangen de donateurs van de Stichting dr. O. Noordmans de lezingen in druk in een nieuw Noordmans Cahier.
Aanmelding kan per e-mail bij de secretaris: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; of telefonisch: 0548-655635. Nadere informatie is ook te krijgen bij de voorzitter, dr. A. van der Kooi, tel. 038-3325274; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

N.B. Aan deelname aan deze dag wordt 0.25 PE-punt toegekend in het kader van het open erkend aanbod.