Voor opgave tot donateur van de stichting of voor een financiële bijdrage stelle men zich in verbinding met de penningmeester: drs. J.J.A. Doolaard, Nelson Mandelalaan 132, 3707 KP Zeist, telefoon 030 6910770, mobiel 06 53610209, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Rekeningnummer NL34 INGB 0005 3060 84 t.n.v. Stichting Dr. O. Noordmans.